Hvem skal have udbetalingen ved død?

Hvis du dør inden pensionsalderen, får dine efterladte dækning fra grundpakken. De får også ekstra dækninger, hvis du har valgt dette.
 
Hvem får pengene?
Pengene bliver udbetalt til dine nærmeste pårørende eller andre, som du selv har indsat som begunstiget.
Nærmeste pårørende er din ægtefælle eller registrerede partner. Hvis du ikke har nogen ægtefælle eller registreret partner, er det dine eventuelle livsarvinger (børn, børnebørn mv.). Ellers er det dine arvinger ifølge testamente eller efter arvelovens regler.
 
Samlevere kan blive nærmeste pårørende
Fra den 1. januar 2008 blev definitionen af nærmeste pårørende ændret. Det betyder, at en samlever kan blive omfattet af begrebet nærmeste pårørende og dermed blive begunstiget forud for livsarvingerne. Læs mere om reglerne for begunstigelse.
 
Sådan kommer du videre
  • Læs mere om begunstigelse
  • Hent en begunstigelseserklæring
  • Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde erklæringen, så ring til PFA’s TL-hotline på
    70 80 81 80. Telefonerne er åbne på hverdage fra 8.15 til 16.15