Valgmuligheder for opsparing og investering

Du kan vælge mellem forskellige pensionstyper, og du kan få indflydelse på, hvordan din opsparing bliver investeret.
 
Ratepension, kapitalpension eller livrentepension?
Hvordan vil du have din pension udbetalt, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet? Og hvordan er dine indkomstforhold, mens du sparer op? Det er afgørende for, hvilken pensionstype du skal vælge.
  • Har du en kapitalpension, får du dine penge udbetalt som et engangsbeløb.
  • Har du en ratepension, bliver pengene delt op, så du får et beløb hver måned i minimum 10 år.
  • Har du en livrentepension, får du udbetalt et beløb hver måned, indtil du dør. Det kan dog være aftalt, at livrenten ophører på et tidligere tidspunkt.
De månedlige udbetalinger vil have en fast størrelse, med mindre du har valgt PFA Unit Link, hvor beløbene svinger i takt med afkastet på investeringerne.
 
Der er forskel på, hvordan udbetalingerne beskattes, og fradragsretten for indbetaling på de forskellige pensionstyper er heller ikke ens. Du kan derfor fordele din indbetaling, så du får størst muligt udbytte af fradragsretten.
 
Hvad med forrentning?
En væsentlig grund til at have en pensionsordning er, at du får mest muligt at leve for den dag, du forlader arbejdsmarkedet.
 
Der er forskel på, hvordan pensionsindbetalingerne forrentes: Du kan vælge at lade alle dine penge forrente med en fast gennemsnitsrente. Eller du kan vælge en pensionsopsparing til markedsrente. Det vil sige, at forrentningen følger markedet både op og ned, og de udsving får betydning for, hvor meget du vil få udbetalt i pension.

Vælger du at spare op til markedsrente kan du selv være med til at bestemme, hvordan din opsparing skal investeres. Du kan spare op til markedsrente med PFA Invest eller PFA Unit Link.

Få flere aktier og vælg selv investering
Med PFA Invest og PFA Unit Link kan du få en større del af din pensionsopsparing investeret i aktier. Det kan give mulighed for et højere afkast, men samtidig stiger risikoen for udsving og negativt afkast. Det er op til dig, om PFA’s investeringseksperter skal stå for investeringerne, eller om du selv vil vælge.
 
Sådan gør du