Du dÝr inden pensionsalderen

Hvis du dør, før du bliver pensioneret, bliver engangsbeløbet ved død udbetalt til dine nærmeste pårørende med mindre du har aftalt andet med PFA.
 
Din samlever er pr. 1. januar 2008 blevet din nærmeste pårørende - hvis I har boet sammen i mindst 2 år eller I har, har haft eller venter fælles barn. Hvis din police er trådt i kraft inden denne dato, skal du dog stadig kontakte PFA, for at indsætte en begunstiget.
 
Engangsbeløb ved død
Engangsbeløbet ved død er på 100 procent af din pensionsgivende løn. Du kan ændre det til i alt 800 procent af lønnen.
 
Der skal betales en afgift til staten på 40 procent af engangsbeløbet. Der skal også betales boafgift, hvis pengene skal udbetales til andre end din ægtefælle/registrerede partner.
 
I nogle tilfælde kan dine efterladte i stedet vælge at få pengene udbetalt som et månedligt beløb i en aftalt periode. Modtageren skal betale indkomstskat af pengene og eventuelt boafgift.
 
Hvis du har valgt at betale skat af indbetalingerne til din pensionsordning, vil udbetalingen være skatte- og afgiftsfri. Modtageren skal eventuelt betale boafgift.
 
Hvem får pengene?
Pengene bliver udbetalt til dine nærmeste pårørende eller andre, som du selv har valgt.
Læs mere om nærmeste pårørende og begunstigelse.
 
Børnepension, hvad er det?
Du kan vælge børnepension på op til 25 procent af din løn. Med en børnepension får dine børn udbetalt penge hver måned, hvis du dør inden pensionsalderen. Hvis du er privatansat bliver børnepensionen udbetalt, indtil barnet fylder 21 år, hvis du er offentligt ansat, fortsætter udbetalingen til barnet fylder 24 år. Børnene skal betale skat af pengene.
 
Sådan gør du