Du går på efterløn

Du kan gå på efterløn, når du er fyldt 60 år. Du skal være opmærksom på, at efterlønsalderen gradvist forhøjes, hvis du er født den 1. januar 1959 eller senere. Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du vælger at gå på efterløn.
 
Du får dit efterlønsbevis i din a-kasse
Hvis du vælger ikke at gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, udsteder din a-kasse i stedet et efterlønsbevis til dig. Efterlønsbeviset sikrer, at du på et senere tidspunkt kan gå på efterløn, selvom du skulle blive syg, ligesom du kan opnå en række økonomiske fordele.
 
Din pension har betydning for efterlønnen.
Størrelsen på din efterløn afhænger af:
  • hvornår du har fået dit efterlønsbevis
  • hvilke pensioner du har
  • om du opfylder den såkaldte 2-års-regel, når du søger efterløn
Du opfylder som udgangspunkt 2-års-reglen, hvis du tidligst søger efterløn 2 år efter, at du har modtaget dit efterlønsbevis, og hvis du i perioden har haft arbejde i mindst 3.120 timer. Hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder 2-års-reglen, er efterlønssatsen højere, og du kan få udbetalt flere pensioner uden fradrag i efterlønnen.
 
Du kan få et skattefrit engangsbeløb
Opfylder du 2-års-reglen, kan du optjene en skattefri præmie, hvis du fortsætter med at have arbejde. Præmien bliver udbetalt som et engangsbeløb af a-kassen, når du når folkepensionsalderen.
 
Beregn din efterløn på PensionsInfo
På hjemmesiden PensionsInfo kan du lave en beregning af din efterløn. Beregningen tager højde for fradrag for dine øvrige pensioner. For at få adgang til PensionsInfo skal du bruge net-ID eller Digital Signatur.
 
Sådan gør du
  • Vil du vide mere om efterløn? Læs mere her eller kontakt din a-kasse
  • Beregn din efterløn og din samlede pension på Pensionsinfo.