Valgmuligheder for dine forsikringer

Som en del af din pensionsordning har du forsikringer ved kritisk sygdom, nedsat erhvervsevne og død. Når du får din pensionsordning, er du omfattet af en basisdækning. Her kan du se, hvilke udbetalinger du kan tilpasse. Alle procentsatser i skemaet er af din pensionsgivende løn.

Offentligt ansatte – TLP Pension

Udbetaling Basisdækning Mulighed for tilvalg
Engangsbeløb ved kritisk sygdom 125.000 kr.  
Invalidepension 40 % Op til i alt 80 %
Engangsbeløb ved død 100 % Op til i alt 800 %
Børnepension 5 % Op til i alt 25 %

Privatansatte – Tekniker Pension

Udbetaling Basisdækning Mulighed for tilvalg
Engangsbeløb ved kritisk sygdom 125.000 kr. Kan ændres af din arbejdsgiver.
Invalidepension 40 % Op til i alt 80 %
Invalidesum – engangsbeløb 0 % Op til i alt 200 %
Engangsbeløb ved død 100 % Op til i alt 800 %
Børnepension   Op til i alt 25 %
Helbredssikring   Kan tilknyttes Tekniker Pension af din arbejdsgiver

Vær opmærksom på, at din pensionsgivende løn ikke nødvendigvis er det samme som din ferieberettigede løn. Er du i tvivl, så kontakt TL eller din arbejdsgiver.

Sådan gør du

  • Se, hvor meget du kan få udbetalt på Min Pension.
  • Vil du ændre størrelsen på dine udbetalinger? Ring til PFA’s TL-hotline på 70 80 81 80.