Sådan er du dækket

Med pensionsordningen er du ikke kun sikret en opsparing til din alderdom. Du har også en række forsikringer, som dækker, hvis der sker dig noget inden.
 
Her kan du se, hvordan du er dækket, hvis du er med i TLP Pension for offentligt ansatte og Tekniker Pension for privat ansatte.
 
Offentligt ansatte - TLP Pension

Pension
Kapitalpension (engangsbeløb).
Ratepension som udbetales over 10 år.
- Du kan fravælge kapitalpensionen og i stedet spare op til ratepension
Livsvarig livrente
Nedsat erhvervsevne
Invalidepension på 40 procent af din løn.
- Du kan hæve beløbet til 80 procent af din løn.
Dødsfald
Engangsbeløb ved død på 100 procent af din løn.
- Du kan hæve beløbet til 800 procent af din løn.
Børnepension
Børnepension på 5 procent af din løn.
- Du kan hæve beløbet til 25 procent af din løn
PFA Kritisk Sygdom
Engangsbeløb ved kritisk sygdom på 125.000 kr.

 
Privat ansatte - Tekniker Pension

Pension
Ratepension som udbetales over 10 år.
- Du har mulighed for at vælge kapitalpensionen og/eller livrentepension
Nedsat erhvervsevne
Invalidepension på 40 procent af din løn.
- Du kan hæve beløbet til 80 procent af din løn.
Invalidesum - engangsbeløb: Du har mulighed for at tilvælge en invalidesum på op til 200 procent af din løn.
Dødsfald
Engangsbeløb ved død på 100 procent af din løn.
- Du kan hæve beløbet til 800 procent af din løn.
Børnepension
Du har mulighed for at tilvælge en børnepension på op til 25 procent af din løn
PFA Kritisk Sygdom
Engangsbeløb ved kritisk sygdom på 125.000 kr.
PFA Helbredssikring
Din arbejdsgiver kan vælge at tilknytte PFA Helbredssikring, som dækker udgifter til behandling, som er godkendt af PFA.

Find dine egne tal på Min Pension
Min Pension er PFA’s internetportal for private pensionskunder. Her kan du på en overskuelig måde se, hvordan du er dækket i kroner og øre. Du kan også lave beregninger på dine egne tal.